Work24

Felhasználási feltételek

Általános szerződési feltételek, adatkezelés

I. Általános Felhasználási Feltételek – AD Solutions Kft.

1.  A weblap üzemeltetője a megrendelő felé a következő szolgáltatásokat nyújtja:
 

  • Megrendelő állásajánlatainak webes felületen történő megjelenítése
  • Kiemelt helyeken webes felület biztosítása álláshirdetés megjelenítéséhez
  • Hozzáférés az online önéletrajz adatbázishoz
  • Megrendelő céges logójának megjelenítése igény szerint
  • Reklám bannerek elhelyezésének lehetősége
  • Reklámok megjelenítése
  • Megrendelő részére online interjú (Skype interjú) lehetőség biztosítása
  • Ajánlatok QR-kóddal (Mobilkóddal) történő támogatása (Mobiltelefonon, mobilinternet segítségével az adott hirdetés egyszerű és gyors megjelenítése)
  • Hírlevél küldés


2. Az interneten történő megjelenés a work24.hu weblapon történik meg. Szóbeli megállapodások érvényességéhez azok írásbeli megerősítése szükséges. A szolgáltató a megjelenéshez kizárólag írásbeli megrendelést fogad el, melyet a szolgáltató saját hatáskörében elutasíthat. A weblapon feladott megrendelések és álláshirdetések írásos megrendelésnek minősülnek.
3.  Az online szolgáltatások érvényességi idejét a mindenkori megrendelés tartalmazza a megrendelt szolgáltatás ellenértékének megfizetésével. Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítésétől következmények nélkül bármikor eltekinteni, ha a megrendelő bármely okból szolgáltató felé díjhátralékban van. Ha a weblap üzemeltetése valamely okból megszűnik, a szolgáltató köteles 30 munkanapon belül a megrendelő részére a tőle átvett szolgáltatás időarányos díjának visszafizetésére, de ezen felül semmiféle kötelezettsége nincsen.
4. A szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a weblapon a megrendelő versenytársainak álláshirdetéseit nem teszi közzé. Ez minden szolgáltatásra érvényes.
5.  A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy kártérítési kötelezettség nélkül visszalépjen a megrendeléstől, ha a szolgáltatás tartalma, akár formája a megjelenítésre vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.
6.  A szolgáltató nem vállal felelősséget és nem garantálja azt, hogy a szolgáltatás szünet nélkül és hibamentesen működik, tekintet nélkül arra, hogy technikai és elektronikus zavarok más szolgáltatók rendszerein keresztül gátolhatják a működést. A szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás rajta kívül álló okok miatt bekövetkező hibái miatt.
7.  A weboldalon megjelenő adatok, hirdetések és álláshirdetések tartalmát minden esetben a megrendelő határozza meg, azok valóságtartalmáért kizárólag a megrendelő felelős. Ennek megfelelően a megrendelő köteles az adatokat olyan tartalommal és hivatkozásokkal a szolgáltató rendelkezésre bocsátani, amelyek a valóságnak és a vonatkozó jogszabályoknak (szerzői jogok, adatvédelem, versenytilalom stb.) megfelelnek. A megrendelő tudomásul veszi, hogy nyilvánvaló jogszabálysértés esetén a szolgáltató az ilyen adatokat figyelmen kívül hagyhatja, illetve törölheti. A megrendelő felelős minden olyan kárért vagy harmadik személyek által a szolgáltató ellen érvényesített igények teljesítéséért, amelyek a fent leírtak be nem tartásából adódnak.
8.  Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megjelenés és színtónus a különböző böngésző programok esetén eltérhet a megrendelt formátumtól. Ezekre a szolgáltató garanciát nem vállal.
9.  Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatás ellenértékét a megrendelésétől számított 5 napon belül megfizeti, amelyet a szolgáltató a megfizetés után aktivál a weblapon.
10. Hibásan megjelentetett hirdetés, álláshirdetés esetén a szolgáltató vállalja, hogy a hirdetés , álláshirdetés megjelenését annyival hosszabbítja meg, amennyi ideig az hibásan megjelent, amennyiben az a szolgáltató hibájából jelent meg hibásan. A szolgáltatót semmilyen kártérítési, illetve egyéb kötelezettség nem terheli, a megrendelőtől átvett szolgáltatási díj után kamatfizetési kötelezettsége nincsen.
11.  A megjelenített állásajánlatokra a portál valamennyi látogatója jelentkezhet a hirdető által megadott e-mail címen, illetve a megadott elérhetőségeken.
12.  A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az általa megjelentetett ajánlatokat, illetve adatokat a szolgáltató a regisztrált álláskeresők felé hírlevél formájában továbbítsa.

A fenti felhasználási feltételek visszavonásig érvényesek.
Adatvédelmi azonosító: 04529-0001